Wim van der Vorst | zang/banjo/gitaar

Voor Wim geldt wat passie betreft hetzelfde, maar hij uit die vooral op zijn banjo. Op zijn tijd ondersteunt hij Robert en Conrad bij vocale gedeelten. Wim is werkzaam in de gezondheidszorg.

Banjo merken:
Banjo snaren:

Muzikale helden: